Leveringsplikt – Alt du må vite

Leveringsplikt

Tilgang til strøm er avgjørende for samfunnets funksjon og forbrukernes velferd. I energibransjen er leveringsplikt et viktig konsept som sikrer at strøm er tilgjengelig for alle forbrukere.

Denne artikkelen tar for seg hva leveringsplikt betyr, og hvordan det pålegger netteier en forpliktelse til å tilby og levere elektrisitet til forbrukere innenfor et bestemt geografisk område. Vi vil se nærmere på hvordan leveringsplikt er regulert og hvilke rettigheter og ansvar det gir forbrukerne.

Hva er leveringsplikt?

Leveringsplikt på strøm er et begrep som brukes i energibransjen for å beskrive en forpliktelse som pålegger netteier å tilby strømtilknytning og levering av elektrisitet til forbrukere innenfor et bestemt geografisk område. Dette betyr at netteier har en plikt til å levere elektrisitet til alle forbrukere som ber om det, innenfor området der de har blitt tildelt denne leveringsplikten.

Leveringsplikt er regulert av energiloven. Målet med leveringsplikten er å sikre at alle forbrukere har tilgang til elektrisitet. Dette bidrar til å opprettholde en stabil strømforsyning og beskytter forbrukernes rettigheter.

Se også: Strøm med betalingsanmerkning.

Dette koster leveringspliktig strøm

Tabellen nedenfor viser priser per 2024 for leveringspliktig strøm hos ulike netteiere.

NetteierPåslag per kWh (øre)
Tensio25
Eviny18
Agder Energi Nett18.75
Elvia12.25

Hva skjer om man ikke velger en strømleverandør?

Hvis en forbruker ikke har valgt en spesifikk strømleverandør, eller hvis det av ulike grunner ikke er en aktiv strømavtale på plass, vil nettselskapet, også kjent som netteier, ha en plikt til å levere strøm til forbrukeren. Dette er en del av deres ansvar som ansvarlig for driften av strømnettet i området.

Når en forbruker ikke har valgt en strømleverandør, vil nettselskapet automatisk fungere som den midlertidige leverandøren. De vil levere strøm til forbrukeren og fakturere forbrukskostnadene basert på standardtariffer eller retningslinjer som er fastsatt av myndighetene.

Det er viktig å merke seg at nettselskapet vanligvis vil oppfordre forbrukeren til å inngå en avtale med en strømleverandør så snart som mulig. Dette gir forbrukeren muligheten til å velge en leverandør med mer konkurransedyktige priser eller spesifikke tjenester som passer deres behov bedre.

Hvis en forbruker ikke tar grep for å få en strømleverandør og fortsetter å være avhengig av nettselskapet som midlertidig leverandør over lengre tid, kan det føre til høyere strømkostnader. Strømprisene på disse avtalene er dyrere enn de tilbudene som er tilgjengelige gjennom forskjellige strømleverandører på markedet.

Derfor er det i forbrukerens interesse å velge en strømleverandør og inngå en avtale så snart som mulig for å sikre konkurransedyktige priser og mer skreddersydde tjenester.

Leveringspliktig strøm

Spørsmål og svar om leveringsplikt på strøm

Hva betyr leveringsplikt?

Leveringsplikt betyr at strømleverandører har en plikt til å tilby og levere elektrisitet til forbrukere innenfor et gitt geografisk område, som fastsatt av energiloven.

Har netteier lov til å stenge strømmen?

Ja, netteier har lov til å stenge strømmen, men det krever misligholdte fakturaer over en lengre periode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *