AMS-måler – Alt du må vite om automatiske strømmålere

AMS-måler

I denne artikkelen vil vi gå gjennom alt du trenger å vite om AMS-målere. Du kan lese mer om hva automatiske strømmålere er, hvordan de fungerer og hvorfor norske husholdninger har innført disse type strømmålere.

Hva er en AMS-måler?

En AMS-måler står for “Avansert Måle- og Styringssystem” og refererer til en type måler som brukes i elektrisitetsnettverk for å måle og registrere strømforbruket til husholdninger og bedrifter.

AMS-måleren er en digital måler som erstatter de tradisjonelle elektromekaniske målerne som tidligere ble brukt. Den har avanserte funksjoner som gjør det mulig for nettselskapene å få mer nøyaktige og detaljerte målinger av energiforbruket, og det gir også muligheten for fjernavlesning av målerstanden.

En AMS-måler har vanligvis toveis kommunikasjonsevne, slik at den kan sende informasjon tilbake til nettselskapet i tillegg til å motta måledata. Dette gjør det mulig for nettselskapet å fjernstyre måleren, utføre feilsøking og overvåking av nettverket, samt tilby ulike tariffalternativer basert på tidspunktet for strømforbruket.

AMS-målere gir også forbrukerne muligheten til å få mer detaljert informasjon om sitt eget strømforbruk, for eksempel gjennom elektroniske skjermer eller nettbaserte tjenester. Dette kan hjelpe forbrukerne med å være mer bevisste på sitt energiforbruk og ta mer informerte beslutninger for å redusere energikostnadene.

Hva er nytt med en AMS-måler?

En AMS-måler introduserer flere nye funksjoner og fordeler i forhold til de tradisjonelle elektromekaniske målerne. Her er noen av de viktigste nye aspektene med en AMS-måler:

  1. En AMS-måler har fjernavlesningsevne, noe som betyr at målerstanden kan leses av eksternt av nettselskapet. Dette eliminerer behovet for manuelle måleravlesninger, som tidligere krevde at en person fysisk gikk til hver enkelt måler for å lese av forbruket.
  2. AMS-måleren kan kommunisere med nettselskapet i tillegg til å bare motta måledata. Dette muliggjør overføring av informasjon om strømbrudd, feil i nettet eller annen viktig informasjon fra nettselskapet til måleren. Det gir også muligheten for fjernstyring av måleren, for eksempel ved tilkobling og frakobling av strømforsyning.
  3. AMS-måleren gir mer nøyaktige målinger av strømforbruket sammenlignet med de eldre målerne. Den har vanligvis en høyere oppløsning og kan registrere forbruket med mindre intervaller, for eksempel hver time eller enda mer hyppig. Dette gir bedre innsikt i forbruket og mer presise faktureringer.
  4. En av fordelene med AMS-målere er at de muliggjør tidsbasert prising av strøm. Nettselskapet kan tilby ulike tariffer basert på tidspunktet for strømforbruket. Dette betyr at strøm kan være billigere i perioder med lav belastning på nettet og dyrere i perioder med høy belastning, noe som oppmuntrer til mer effektiv bruk av energi.
  5. Med en AMS-måler kan forbrukere få tilgang til mer detaljert informasjon om sitt eget strømforbruk. Dette kan være gjennom elektroniske skjermer på selve måleren eller ved å logge seg inn på nettbaserte tjenester. Denne informasjonen kan hjelpe forbrukerne med å forstå sitt forbruksmønster bedre og ta mer informerte beslutninger for å redusere energiforbruket og kostnadene.

Disse nye funksjonene bidrar til en mer effektiv drift av strømnettene, bedre ressursstyring og økt forbrukerbevissthet om energiforbruket.

Automatisk strømmåler

Hva er HAN-port i en AMS-måler?

HAN-porten (Home Area Network-port) i en AMS-måler er en fysisk tilkoblingsport som tillater kommunikasjon mellom måleren og interne hjemmenettverk eller smarte enheter i husstanden. HAN-porten muliggjør datautveksling og integrasjon av målerdata med ulike systemer og enheter innenfor hjemmet.

HAN-porten i en AMS-måler brukes ofte til å koble til smarte energimålere, energistyringssystemer eller andre enheter som kan dra nytte av måledataene. Denne tilkoblingen kan bidra til økt forbrukerbevissthet, styring av energiforbruk og muligheten til å optimalisere energieffektiviteten i hjemmet.

Ved å koble til ulike enheter via HAN-porten, kan forbrukere få tilgang til sanntidsinformasjon om strømforbruket, overvåke energikostnader, identifisere energislukere og ta informerte beslutninger for å redusere forbruket. HAN-porten åpner også opp for muligheten til å integrere AMS-måleren med fremtidige smarte hjem-løsninger og energinettverk.

Stråling fra AMS-målere

AMS-målere sender ut en form for elektromagnetisk stråling, vanligvis i form av radiofrekvenssignaler, for å muliggjøre kommunikasjon mellom måleren og nettselskapet. Denne strålingen er imidlertid generelt betraktet som svært lav og langt under grenseverdiene som er fastsatt av forskrifter og standarder for elektromagnetisk eksponering.

Strålingsnivåene fra AMS-målere er vanligvis sammenlignbare med andre elektroniske enheter som for eksempel Wi-Fi-rutere, mobiltelefoner og mikrobølgeovner.

Hva gjør jeg ved feil på AMS-måleren?

Ved feil på AMS-måleren bør du melde i fra til ditt lokale kraftselskap. Kraftselskapet er da forpliktet til å erstatte AMS-måleren din uten kostnad.

Spørsmål og svar om automatiske strømmålere

Har alle AMS måler i Norge?

I 2023 antas det at tilnærmet 100% av alle norske husholdninger har AMS-måler. Siste data tilgjengelig var i 2021 der distriktsenergi forteller at 99% av alle norske husholdninger var utstyrt med en AMS-måler.

Hvor ofte sender AMS måler?

I Norge sender AMS-målere måledata med en timesfrekvens, det vil si at de sender målinger hvert time. Dette gjør det mulig for nettselskapet å få detaljerte og nøyaktige forbruksdata, samt gi forbrukeren bedre innsikt i sitt eget strømforbruk.

Hvordan kommuniserer AMS?

AMS-målere kommuniserer ved hjelp av trådløs kommunikasjonsteknologi, som for eksempel GSM/GPRS, NB-IoT (Narrowband IoT) eller andre lignende protokoller. Disse teknologiene tillater måleren å sende måledata og motta instruksjoner fra nettselskapet via et dedikert kommunikasjonsnettverk.

Når kom AMS-måler til Norge?

AMS-målere ble introdusert i Norge som en del av “AMS-målerutskifting” -prosjektet som startet i 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *