sjekkmerke La strømselskap konkurrere

La strømleverandørene konkurrere om å gi deg sine beste spotprisavtaler. Gratis og uforpliktende.

sjekkmerke Sammenlign spotpris strøm

Sammenlign og vurder tilbud fra forskjellige strømleverandører. Helt gratis og uforpliktende.

sjekkmerke Spar penger og tid

Du trenger ikke saumfare internett. Bruk vår guide og få bedre spotprisavtale, eller la være. Valget er ditt.

Slik finner du beste og billigste spotpris

Her viser vi deg Norges billigste spotprisavtale pr desember 2023.

Vi i strømnet har sammmenlignet alle spotprisavtaler i Norge. Nedenfor kan du se opplistingen av de billigste per 07 desember 2023.

Videre vil vi alltid anbefale forbruker å hente tilbud på spotpris fra flere strømleverandører. Det viser seg nemlig at leverandørene tilbyr ekstra gode priser og vilkår i konkurranse med andre. Bruk gjerne vår tjeneste til å uforpliktende få tilbud fra flere strømleverandører. Kom i gang på 2 minutter ved å klikke på lenken i toppen av denne artikkelen.

Beste spotpris strøm
Beste spotpris strøm

Topp 20 billigste spotprisavtaler

I denne oversikten viser Strømnet Norges 20 billigste spotprisavtaler per desember 2023. Tabellen tar forbehold om Strømregion NO1 og 20.000 kwh i forbruk per år.

Strømselskap Produkt Pris per kWh Beregnet månedspris
Agva Kraft Agva Spot-Kampanje 123 øre 2 051 kr
Agva Kraft Agva Web 125 øre 2 084 kr
Agva Kraft AGVA SPOTGARANTI 128 øre 2 134 kr
Agva Kraft Agva Superspot 128 øre 2 138 kr
Agva Kraft Agva Spot 12 128 øre 2 142 kr
Kraftriket AS Spot12 129 øre 2 150 kr
NTE Marked AS NTE Webspot 129 øre 2 156 kr
Vibb AS Vibb 131 øre 2 184 kr
Ustekveikja Energi AS Ustekveikja Strømpris 133 øre 2 209 kr
Rissa Kraftlag SA StudentEnergi - Spotpris 133 øre 2 213 kr
Haugaland Kraft Energi AS Hyttekraft 133 øre 2 214 kr
SkandiaEnergi sweetSpot 133 øre 2 223 kr
Sodvin AS Ztrm 134 øre 2 234 kr
Rauma Energi AS Spot web 134 øre 2 236 kr
VEV Romerike AS VEV Spot 134 øre 2 238 kr
Ustekveikja Energi AS Ustekveikja Strøm 134 øre 2 240 kr
Ishavskraft AS PBL Kraft privat 134 øre 2 240 kr
Telemark Kraft AS Spotpris + 1 øre/kWh 134 øre 2 240 kr
Klarkraft AS Spotavtale ViOver60 134 øre 2 242 kr
Fjordkraft AS Agrol Spotpris 135 øre 2 243 kr

Den billigste strømavtalen med timespot i Norge per 07. desember 2023 er Agva Spot-Kampanje fra Agva Kraft. Denne strømavtalen koster 123 øre per kWh og har en estimert månedspris på 2 051 kr ved et årlig forbruk på 20 000 kilowattimer.

Data levert av Forbrukerportalen

Se også: Billigste og beste strømavtale.

Klar? Finn billigste spotpris nå

Hva er spotpris strøm?

Spotpris strøm er en pris på strøm som fastsettes i nåtid basert på tilbud og etterspørsel på det nordiske kraftmarkedet. Prisen kan derfor variere fra time til time og fra dag til dag avhengig av tilgangen på og etterspørselen etter strøm.

I Norge er det Nord Pool, som er en nordisk kraftbørs, som fastsetter spotprisen på strøm. Spotprisen på strøm utgjør en del av den totale strømregningen, og vil typisk utgjøre omtrent halvparten av den totale strømkostnaden.

Mange strømleverandører tilbyr spotprisavtaler til kundene sine. Dette innebærer at kundene betaler den gjeldende spotprisen for strøm i nåtid, pluss et fast påslag fra strømleverandøren. Slike avtaler kan være gunstige for forbrukere som ønsker å dra nytte av lave spotpriser, men de kan også være mer risikable, da prisene kan svinge mye fra time til time.

Innenfor spotpris finner man ofte avtaler med to forskjellige begreper:

 1. Timespotavtaler
 2. Strøm til innkjøpspris

Nå vil vi se på de to variantene og forklare hvordan de fungerer.

Timespot

En timespotavtale er en type strømavtale der kunden betaler den gjeldende spotprisen på strøm på timebasis, i tillegg til et fast påslag fra strømleverandøren. Dette betyr at prisen på strøm vil variere fra time til time, avhengig av tilbud og etterspørsel på det nordiske kraftmarkedet.

Timespotavtaler kan være gunstige for forbrukere som har mulighet til å justere sitt strømforbruk etter prisene. For eksempel kan man velge å bruke mer strøm når prisene er lave og mindre når prisene er høye.

Innkjøpspris

Strøm til innkjøpspris og timespotpris er begge priser på strøm som er knyttet til den faktiske markedsprisen på strøm. Imidlertid er det noen forskjeller mellom de to konseptene.

Mens timespot endrer prisen time for time vil en spotprisavtale av typen “strøm til innkjøpspris” vanligvis regne ut et snitt for inneværende dag. Det betyr at du som er kunde betaler en fast sum per dag for å bruke strømmen. Dette gjør at man ikke kan tilpasse strømforbruket sitt til timer på døgnet hvor spotprisen er lav.

Fordeler og ulemper med spotprisavtale

Fordeler

 • Spotpris gir vanligvis lavere strømpriser enn fastprisavtaler når det er overproduksjon og lav etterspørsel etter strøm.
 • Spotprisavtaler gir kundene muligheten til å dra nytte av lave strømpriser når det er overproduksjon og lav etterspørsel etter strøm.
 • Avtalen er mer fleksibilitet enn fastprisavtaler, siden kundene kan velge å redusere strømforbruket i perioder med høye priser og øke forbruket i perioder med lave priser.
 • Du får en mer direkte kobling til markedet og kan derfor gi kundene en bedre forståelse av de faktiske kostnadene ved strømforbruk.

Ulemper

 • Spotprisavtaler kan føre til høyere strømpriser når etterspørselen er høyere enn tilbudet, noe som ofte skjer i perioder med høy temperatur og lav nedbør.
 • Større variasjoner i strømpriser fra time til time og fra dag til dag, noe som kan gjøre det vanskelig for kundene å planlegge strømforbruket.
 • Spotprisavtaler gir mindre forutsigbarhet enn fastprisavtaler, siden prisene kan endre seg dramatisk fra dag til dag eller fra time til time.
 • Den er mindre egnet for kunder som ikke har mulighet til å justere strømforbruket sitt i perioder med høye priser, for eksempel for bedrifter eller husholdninger som har høye strømkrav til bestemte tider av døgnet eller året.
Klar? Finn beste spotpris nå

Hva er spotprisen nå?

Norge er delt opp i 5 strømregioner. Nedenfor viser vi deg hva spotprisen er akkurat nå.

 • Region NO1: 190 øre per kWh
 • Region NO2: 190 øre per kWh
 • Region NO3: 191 øre per kWh
 • Region NO4: 153 øre per kWh
 • Region NO5: 190 øre per kWh

Hva påvirker beregningen av spotpris?

Beregning av spotpris kan være kompleks, og prisene kan variere betydelig fra time til time og fra dag til dag avhengig av en rekke faktorer. Det er derfor viktig å være oppmerksom på disse faktorene når man velger en spotprisavtale:

 1. Tilbud og etterspørsel
 2. Produksjonskostnader
 3. Vind og vær
 4. Kraftimport og eksport
 5. Kraftlagre
Spotprisavtale
Spotprisavtale

Tilbud og etterspørsel

Spotprisen bestemmes av forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter strøm i markedet. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, vil dette føre til økte priser. Dette kan skje i perioder med lave temperaturer, når det er stor bruk av air condition, eller i perioder med høyt energiforbruk fra industrien. Tilsvarende kan lave etterspørselsperioder føre til lavere spotpriser.

Produksjonskostnader

Spotprisen påvirkes også av produksjonskostnadene for strøm. Hvis produksjonskostnadene øker, vil det som regel føre til høyere spotpriser. Produksjonskostnadene kan være påvirket av flere faktorer, inkludert prisene på brensel som olje, gass og kull, samt investeringskostnader i kraftverk.

Vind og vær

Værforholdene har en stor innvirkning på både etterspørsel og produksjon av elektrisitet, og dermed spotprisen. Høye vindkraftproduksjoner på grunn av sterke vinder fører til lavere spotpriser. I perioder med tørke kan lave vannstander i vannkraftreservoarer føre til redusert produksjon av elektrisitet fra vannkraft, noe som kan øke spotprisen.

Kraftimport og eksport

Tilgangen til elektrisitet fra andre markeder vil påvirke spotprisen. Hvis et marked importerer mer elektrisitet enn det eksporterer, kan dette føre til høyere spotpriser. Hvis et marked eksporterer mer elektrisitet enn det importerer, kan dette føre til lavere spotpriser.

Kraftlagre

Tilgjengeligheten av kraftlagre vil også påvirke spotprisen. Hvis kraftlagrene er lave, kan dette føre til høyere spotpriser, siden markedet må bruke mer kostbare metoder for å dekke etterspørselen. Høye lagernivåer kan derimot føre til lavere spotpriser, siden markedet da kan bruke disse lagrene for å dekke etterspørselen.

I tillegg kommer strømleverandørens påslag og mva til staten

I tillegg til å betale for selve spotprisen skal strømleverandørene tjene penger. Vanligvis vil de sette et påslag på spotprisen. Dette vil som oftest være noen øre per kwh og eventuelt også ved å sette inn et månedsgebyr.

Man må også betale mva. på strøm – noe som vil øke spotprisen med 25%.

Hvordan se morgendagens spotpris?

Dersom du ønsker å vite morgendagens spotpris anbefaler vi deg å sjekke ut EUenergy, som lar deg se morgendagens spotpris for alle land som er tilknyttet EU/EØS.

Billigste er som oftest beste spotpris på strøm

Strøm er strøm. Derfor anbefaler vi i Strømnet at du alltid velger å bestille den billigste spotprisavtalen.

Finn beste spotpris nå

Kilder