sjekkmerke La strømselskap konkurrere

La strømleverandørene konkurrere om å gi din bedrift sine beste strømavtaler. Gratis og uforpliktende.

sjekkmerke Sammenlign strømpriser

Sammenlign og vurder bedriftsabonnement fra forskjellige strømleverandører. Helt gratis og uforpliktende.

sjekkmerke Spar penger og tid

Du trenger ikke saumfare internett. Bruk vår guide og få bedre strømpris, eller la være. Valget er ditt.

Slik finner du beste strømavtale bedrift

Er du ute etter beste strømavtale til bedriften din? I så fall kan du enkelt bruke vår tjeneste som er både gratis og uforpliktende.

 1. Fyll ut ett skjema – det tar 2 minutter.
 2. Få uforpliktende tilbud fra flere strømleverandører som leverer strøm til bedrifter.
 3. Godkjenn beste strømavtale du finner til bedriften din – eller avslå alle. Valget er ditt.

Ved å bruke sammenligningstjenesten vil du enkelt kunne spare både tid og penger.

Klar? Finn billigste strømavtale for bedrift nå

Ulike strømavtaler for bedrifter

Som bedrift har du tilgang på ulike typer strømavtaler. Her kan du lese vår vurdering av:

 1. Spotprisavtaler
 2. Fastprisavtaler
 3. Forvaltningsavtaler
 4. Variabel strømpris
Strømavtaler bedrift
En bedrift kan velge mellom flere ulike strømavtaler

Spotpris

Spotprisavtaler er en avtale mellom en bedrift og en strømleverandør der prisen på strømmen varierer i takt med markedsprisen på strøm. Bedriften betaler da kun det strømmen koster på strømbørsen, pluss påslag og avgifter som elsertifikater til strømleverandøren.

Spotprisavtaler gir bedrifter muligheten til å dra nytte av lave markedspriser på strøm, men prisen kan også variere mye og raskt i perioder med høy etterspørsel. Derfor er spotprisavtaler være mer egnet for bedrifter som har en fleksibel produksjon og kan tilpasse seg endringer i strømprisen.

Vi anbefaler å sjekke vilkårene for spotprisavtaler nøye, da påslaget og eventuelle faste kostnader kan variere mellom strømleverandørene. Bedrifter bør også være oppmerksomme på at spotprisavtaler ikke garanterer en fast pris over tid, og at det derfor kan være risiko knyttet til svingende priser på strømmarkedet.

Fastpris

Fastprisavtaler er en avtale mellom en bedrift og en strømleverandør der prisen på strømmen er fast i avtaleperioden. Bedriften betaler da en fast pris per kWh uavhengig av endringer i markedsprisen på strøm i perioden.

Fastprisavtaler gir bedrifter forutsigbarhet som er en fordel dersom man ønsker å unngå risiko knyttet til svingende strømpriser. Det er viktig å være oppmerksom på at avtaleperioden varierer mellom strømleverandørene.

Bedrifter bør også være oppmerksomme på at fastprisavtaler normalt sett har en høyere pris per kWh enn spotprisavtaler, og at man kan gå glipp av eventuelle prisfall på strømmarkedet i avtaleperioden. Vi anbefaler derfor å vurdere bedriftens behov og risikovillighet før man velger å inngå en fastprisavtale.

Kraftforvaltning

Forvaltningsavtaler er en avtale mellom en bedrift og en forvalter som har ansvar for å kjøpe og selge strøm på vegne av bedriften.

En forvaltningsavtale gir bedrifter muligheten til å utnytte profesjonell kompetanse og teknologi for å kjøpe og selge strøm på en mest mulig lønnsom måte. Forvalteren bruker sin ekspertise til å overvåke strømmarkedet og ta raske beslutninger basert på endringer i markedsforholdene.

Forvaltningsavtaler kan være egnet for større bedrifter som har høyt strømforbruk og ønsker å utnytte markedet på en mer aktiv måte.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at det det finnes en reell risiko for at forvaltningsavtalen blir dyrere enn spotprisen på sikt.

Variabel strømpris

Variable prisavtaler er en avtale mellom en bedrift og en strømleverandør der prisen på strømmen varierer i henhold til leverandørens prisjusteringer. Prisjusteringene er knyttet til endringer i markedsprisen på strøm, endringer i offentlige avgifter eller andre faktorer.

Variable prisavtaler gir bedrifter muligheten til å dra nytte av prisfall på strømmarkedet, men også økte priser ved eventuelle prisøkninger. Avtaleperioden vil variere mellom strømleverandørene, og vi anbefaler derfor å sjekke vilkårene nøye før man inngår avtaler.

Bedrifter bør også være oppmerksomme på at variable pris avtaler kan innebærer mer usikkerhet og risiko sammenlignet med fastprisavtaler, og at det kan være utfordrende å budsjettere og planlegge økonomien på lang sikt.

Det er derfor lurt å vurdere bedriftens behov og risikovillighet før man velger å inngå en variabel prisavtale.

Fordeler og ulemper med ulike strømavtaler til bedrift

Strømavtale

Beskrivelse

Fordeler

Ulemper

Spotpris

Pris på strømmen følger markedet

Lav pris når markedet er gunstig, fleksibilitet

Prisøkninger ved høy etterspørsel og knapphet på kraft

Fastpris

Fast pris på strømmen i avtaleperioden

Forutsigbarhet, unngå risiko knyttet til svingende priser

Høyere pris enn spotpris, går glipp av eventuelle prisfall

Variabel pris

Pris på strømmen varierer i henhold til leverandørens justeringer

Mulighet for å dra nytte av prisfall, fleksibilitet

Usikkerhet og risiko, utfordrende å budsjettere på lang sikt

Forvaltningsstrøm

Profesjonell forvaltning av strømforbruket

Mulighet for å utnytte ekspertise og teknologi, aktiv utnyttelse av markedet

Høyere kostnader, utfordrende å forutsi resultatene på lang sikt

Kom i gang nå

De mest populære strømleverandører for bedrifter

Noen strømleverandører er mer populære enn andre. Nedenfor lister vi de 3 mest populære strømleverandørene for bedrifter i Norge ifølge Google.

 1. Fortum strøm (tidligere Hafslund).
 2. Tibber strøm.
 3. Lyse strøm.

Det er ikke overraskende for oss i Strømnet at dette er de strømselskapene som er mest søkt etter når du kommer til strømavtaler for bedrifter. Dette ettersom at Fortum og Lyse er noen av landets største strømselskap. Det som er verdt å nevne er at Tibber ikke tilbyr strømavtaler for bedrifter.

Har bedrifter billigere strøm? (strøm bedrift vs privat)

Bedrifters strømpriser varierer avhengig av flere faktorer, som størrelsen på bedriften og hvor mye strøm de bruker. Når det kommer til om bedrifter har billigere strøm enn forbruker, er dette todelt.

På den ene siden kan man si at større bedrifter ofte kan ha lavere strømpriser enn mindre bedrifter og husholdninger.

Dette skyldes flere årsaker. For det første kan større bedrifter ha større innkjøpskraft og dermed forhandle frem bedre priser hos strømleverandørene. I tillegg kan større bedrifter også ha mulighet til å forhandle frem bedre betingelser og vilkår i strømavtalene.

Når det kommer til små bedrifter er det sjeldent tilfellet at strømprisen er billigere enn for privatpersoner.

Beste strømavtale bedrift
Beste strømavtale bedrift

Hvilke bedrifter får strømstøtte?

For å kunne søke om strømstøtte gjennom Energitilskkuddsordningen fra Enova, måtte bedriften ha en strømintensitet på minst 3 prosent i første halvår av 2022. Strømintensiteten beregnes som andelen av bedriftens totale omsetning som går til strømkostnader i perioden 1. januar til 30. juni 2022.

Denne strømstøtten for bedrifter varte litt ut i 2024.

Har man angrerett på strømavtaler for bedrifter?

Nei, man har ikke angrerett på strømavtaler som er bestilt til en bedrift i Norge.

Angreretten for strømavtaler følger av angrerettloven, og gir privatpersoner rett til å angre på avtaler som er inngått utenfor faste forretningslokaler eller på messer og lignende arrangementer.

For strømavtaler gjelder dette ofte avtaler som er inngått over telefon eller på nettet. Privatpersoner har normalt 14 dagers angrefrist fra avtalen er inngått, og de kan angre på avtalen ved å gi beskjed til strømleverandøren innen fristen.

Angrerettloven omfatter for øvrig ikke bedrifter eller andre organisasjoner.

Sammenlign tilbud og finn billigste strømavtale for bedrift

For å finne den billigste strømavtalen for bedriften din, kan det være lurt å sammenligne tilbud fra ulike strømleverandører. Her er noen trinn du kan følge:

 1. Finn ut hva slags strømavtale som passer best for din bedrift (spotpris, fastpris, variabel pris eller forvaltningsstrøm).
 2. Søk etter strømleverandører som tilbyr den typen avtale du ønsker.
 3. Sammenlign priser og vilkår fra ulike strømleverandører. Prisene kan variere mye, og du kan spare mye penger ved å velge den billigste avtalen.
 4. Vurder også andre faktorer som kan påvirke valget, for eksempel hvor lang bindingstid avtalen har, eventuelle tilleggskostnader og kundeservice.

Avslutningsvis kan du gjøre prosessen med å finne billigste strømavtale for bedrift enda lettere for deg ved å få uforpliktende tilbud fra flere strømleverandører ved å bruke vår uforpliktende tjeneste.

Få tilbud fra flere strømleverandører

Kilder